Ścianki szczelne to jedna z popularniejszych metod zabezpieczania wykopów budowlanych. Mogą być również wykorzystywane jako konstrukcje oporowe przy zabezpieczaniu skarp, wzmacnianiu nadbrzeży i przy budowie różnych budowli hydrotechnicznych – kanałów, nadbrzeży oraz przystani. Korzysta się z nich przy pracach prowadzonych na dnie zbiorników wodnych oraz rozmaitych cieków. Z naszego artykułu dowiesz się, z czego wykonuje się ścianki szczelne.

Jakie funkcje pełnią ścianki szczelne?

Ścianki szczelne cieszą się dużą popularnością z powodu minimalnego odprężenia się gruntu za zabezpieczeniem wykopu. Nie bez znaczenia jest także ograniczenie dopływu wody gruntowej w przypadku występowania jej wysokiego poziomu. Zastosowanie wciskanych ścianek szczelnych nie powoduje drgań i wstrząsów, co skutecznie zapobiega uszkodzeniu pobliskiej infrastruktury. O pozostałe zalety tego rozwiązania zapytaliśmy przedstawiciela Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Żyrardów

Najważniejszą funkcją tych konstrukcji oporowych jest powstrzymywanie naporu masy ziemi znajdującej się wokół wykopu. Zabezpieczanie wykopów ściankami szczelnymi umożliwia szybką zabudowę i pozwala na łączenie kilku technologii w przypadku trudnych warunków gruntowych. Ponadto ścianki szczelne są montowane w gruncie gęsto jedna przy drugiej, co gwarantuje szczelną powierzchnię. Ich zaletą jest także wytrzymałość i łatwość montażu, jak również bardzo duża estetyka, wyjaśnia nasz rozmówca.

Z jakich materiałów powstają ścianki szczelne?

Ścianki szczelne wykonane są najczęściej z grodzic stalowych znanych powszechnie pod nazwą bursy. W razie potrzeby mogą powstać także z elementów wyprodukowanych z tworzyw sztucznych np. winylu. Bursy stalowe wyprodukowane są z kolei z grubej blachy, która najczęściej jest walcowana na gorąco lub zimno w zależności od oczekiwań wytrzymałościowych. Każda bursa ma nadawany określony profil, który wzmacnia jej wytrzymałość na obciążenia. Produkowane są zarówno grodzice w kształcie przypominającym literę U z mocno rozchylonymi brzegami, jak i profile Z albo omega. Ich ważnym elementem jest także znajdujący się na obu brzegach zamek pozwalający na łączenie poszczególnych burs w jednolitą konstrukcję. Grodzice stalowe nazywane inaczej larsenami montuje się w gruncie metodą wibracyjną oraz bezwibracyjną z możliwym podwierceniem lub poprzez wciskanie statyczne przy użyciu wciskarki hydraulicznej.

Dodaj komentarz