Podczas budowy dróg konieczne jest zastosowanie odpowiednich maszyn. Prawidłowo dobrany sprzęt może znacznie ułatwić prowadzone prace, a co za tym idzie przyspieszyć termin ich zakończenia. Powinien też spełniać krajowe i unijne wymogi techniczne oraz normy emisji spalin. Przedstawiamy rodzaje urządzeń, które są niezbędne podczas budowy dróg różnego typu.

Koparki i ich rola przy budowie dróg

Budowa drogi wymaga odpowiedniego przygotowania terenu. Trzeba go wyrównać, a najczęściej też przeprowadzić głębsze lub płytsze wykopy. Maszynami niezbędnymi przy budowie każdej drogi są bez wątpienia koparki. Znajdują one liczne zastosowania w procesie przygotowania i układania nawierzchni. Jak tłumaczą eksperci producenta maszyn drogowych XCMG, koparki to zazwyczaj pierwsze ciężkie urządzenia obecne na placu budowy. Pozwalają na usunięcie nadmiaru ziemi i jej przemieszanie. Przydadzą się też do transportu cięższych materiałów. Przy budowie dróg asfaltowych wykorzystuje się ciężkie maszyny wyposażone w łyżki o dużej pojemności. Z kolei podczas budowy podjazdów czy dróg w trudnym terenie doskonale sprawdzą się zwrotne minikoparki.

Równiarki i walce

Niezależnie od tego, czy powstająca droga ma być gruntowa, czy też pokryta asfaltem, nieodzowne na placu budowy będą urządzenia wyrównujące teren. Wykorzystane podczas budowy materiały należy zagęścić i utwardzić, aby zapobiec zapadaniu się podłoża. W tym celu wykorzystuje się walce drogowe, które poprzez mechaniczny nacisk spłaszczają i utwardzają powierzchnię. Prace z zastosowaniem tych maszyn mogą być zarówno jednym z końcowych etapów budowy, jak i przygotowaniem do położenia asfaltu. Walce wykorzystuje się też po jego wylaniu w celu dociśnięcia go do nawierzchni. Podobne funkcje pełnią równiarki drogowe, które również znajdują zastosowanie przy modelowaniu podłoża. Są także niezbędne do wykonania jego odpowiedniego nachylenia. Kilkustopniowy spadek jest konieczny do odprowadzania wód opadowych oraz zwiększenia bezpieczeństwa na zakrętach.

Wymieniliśmy najważniejsze maszyny budowlane, z jakich korzysta się podczas budowy dróg. W zależności od specyfiki terenu czy rodzaju nawierzchni mogą być potrzebne także inne urządzenia. Wśród nich znajdują się ładowarki do transportu urobku czy rozściełacze asfaltu.

Dodaj komentarz