Projekt Sorting for Circularity, uruchomiony przez Fashion for Good, łączy kluczowe marki i liderów branży z całej Europy. Celem jest przeprowadzenie kompleksowej analizy odpadów tekstylnych przy użyciu innowacyjnej technologii bliskiej podczerwieni (NIR), jednocześnie mapując możliwości recyklingu tekstyliów. Badania te doprowadzą do stworzenia otwartej platformy cyfrowej, która pozwoli łączyć odpady tekstylne z sortowników z recyklerami, umożliwiając ich wyrównanie i zbudowanie infrastruktury w kierunku większej cyrkulacji w nadchodzących latach [1].

Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2021 roku. W ciągu pierwszych 9 miesięcy projekt znacznie się rozwinął, poszerzając swój zasięg o Hiszpanię i Polskę. Ponadto, grupa H&M, spółka dominująca H&M, WEEKDAY, COS, Arket, Monki, & Other Stories i AFound dołączają do projektu jako kluczowi partnerzy, wnosząc swoje ogromne doświadczenie w celu zwiększenia zasięgu działań.

W związku z tym, że współpraca jest istotna w rozwiązywaniu największych wyzwań branży, grupa H&M dołącza do holdingu odzieżowego Inditex jako kluczowy partner zewnętrzny wraz z partnerami korporacyjnymi Fashion for Good: Adidas, BESTSELLER i Zalando, z Arvind Limited, Birla Cellulose, Levi Strauss & Co., Otto i PVH Corp. uczestniczącymi w grupie roboczej. Jest to możliwe częściowo dzięki wsparciu fundacji Laudes, praktykującej filantropię katalityczną.

Jeśli branża modowa chce oddzielić kwestię wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów naturalnych, musimy sprawić, aby materiały pochodzące z recyklingu były dostępne na większą skalę. Wyrzucane ubrania i tekstylia traktowane są nie jako zasoby, ale jako odpady i właśnie to podejście musimy zmienić! Tylko dzięki współpracy całej branży oraz inwestycjom w badania i innowacje możemy przekształcić nasz sektor w przemysł o obiegu zamkniętym – mówi Anna-Karin Sundelius, Lider strategii cyrkulacyjnej w grupie H&M.

Reprezentacja Polski i Hiszpanii

Mając na celu przedstawienie najbardziej reprezentatywnego obrazu tego, jak wygląda sytuacja w zakresie przetwarzania odpadów tekstylnych w Europie, istotne jest włączenie do całego projektu Hiszpanii i Polski. Zakres geograficzny pozwala na szczegółowe porównania między krajami – ujawniając różnice regionalne dotyczące postępowania z odpadami tekstylnymi. Ustalenia te podkreślą, jak bardzo potrzebne są innowacje, inwestycje i zmiany w polityce w celu przyspieszenia przejścia do modelu o obiegu zamkniętym.

Oba kraje mają kluczowe znaczenie w dyskusjach na temat wykorzystania pokonsumenckich odpadów tekstylnych. Hiszpania została wstępnie wybrana jako potencjalny obszar dla projektu EURATEX ReHubs, wspólnej inicjatywy mającej na celu przetwarzanie odpadów tekstylnych i materiałów w całej Europie, natomiast Polska jest trzecim największym eksporterem odzieży używanej w Europie.

Grupa Moda re- Caritas, hiszpańska firma zajmująca się zbieraniem, sortowaniem i przetwarzaniem tekstyliów, która została włączona do projektu, poprzez swoją działalność zwiększa możliwości zatrudnienia, szczególnie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest również największą hiszpańską firmą specjalizującą się w odbieraniu i sortowaniu tekstyliów – posiada 3 zakłady w całej Hiszpanii.

W Polsce do projektu dołączył Wtórpol, jako największa firma  zajmująca się zbieraniem tekstyliów, wprowadzaniem ich do drugiego obiegu oraz przetwarzaniem odzieży używanej. Warto dodać, że Wtórpol do drugiego obiegu wprowadza ponad 65 000 ton tekstyliów rocznie.

Od momentu założenia, grupa Moda re- Càritas koncentrowała się na modelu, który łączy nowe technologie dla celów społecznych i ekologicznych. Uważamy, że udział w projekcie „Sorting for Circularity” pozwoli nam na jeszcze skuteczniejsze osiąganie tych celów, dzięki zaangażowaniu i współpracy pomiędzy światowymi partnerami biorącymi udział w tym projekcie – mówi Albert Alberich – Dyrektor Moda re- / Caritas.

Od wielu lat Wtórpol udziela się w różnych inicjatywach badawczych i innowacyjnych. Cel projektu zapoczątkowanego przez Fashion for Good jest bardzo podobny do naszego. Poprzez dołączenie do przedsięwzięcia jesteśmy pewni, że dzięki niemu dojdziemy do kluczowych spostrzeżeń, które mogą okazać się pomocne dla całej branży. Wspólne projekty, takie jak ten, pomagają nam nie tylko osiągnąć nasze cele dotyczące podejścia „zero waste”, ale co ważniejsze – dokształcić branżę i społeczeństwo w zakresie przetwarzania odpadów tekstylnych – mówi Mateusz Bolechowski, Specjalista ds. kontaktu z mediami w Wtórpol.

Dodaj komentarz