Edukacja przedszkolna służy nabywaniu i rozwojowi umiejętności, które dla dziecka staną się podstawą do rozumienia i poznawania świata, a także budowania kompetencji niezbędnych zarówno w nauce szkolnej, jak i w całym dorosłym życiu, obejmujących nie tylko sferę intelektualną i emocjonalną, ale także sensoryczną i ruchową. Jednym z rodzajów zajęć, które mogą przynieść znakomite rezultaty, jest rytmika.

Co daje udział w zajęciach z rytmiki?

Zajęcia z rytmiki są atrakcyjne dla dzieci ze względu na swoją formę, która łączy aktywność ruchową z muzyką oraz nauką rozmaitych zachowań i umiejętności związanej ze światem dźwięków, a także występującymi między nimi zależnościami. Dzieci, które biorą w nich udział, mają okazję do kształtowania swej wrażliwości, obcowania z muzyką przez taniec, wokalizację i śpiew, grę na prostych instrumentach oraz samodzielne eksperymentowanie z melodiami i rytmem. Co szczególnie ważne, nauka jest tu połączona z zabawą oraz przebywaniem w grupie rówieśników, co daje możliwość rozwijania kompetencji społecznych. Przychodzenie na zajęcia z rytmiki to także sposobność do pobudzania ciekawości i inspirowania do zainteresowania się muzyką w przyszłości oraz traktowania jej jako naturalnego i istotnego składnika otaczającego dziecko świata. Warto też pamiętać, że nauka rytmiki może pomóc w radzeniu sobie z emocjami oraz nadmiarem energii, a także jest sposobem na odprężenie się i wyciszenie.

Skąd wzięła się rytmika i jakie są jej założenia?

Choć rytmika może wydawać się wyłącznie atrakcyjnym sposobem na spędzanie czasu i jedną z metod wspomagający rozwój ma bardzo solidne podstawy merytoryczne. Pojęcie to zostało wprowadzone przez Emila Jaques-Dalcroze’a i wynikało z przekonania o jedności człowieka we wszystkich aspektach jego funkcjonowania, co skłoniło do odkrycia, że dwa najważniejsze w rytmice czynniki, a więc ruch i muzyka oddziałują na rozwój przez angażowane słuchu, aktywności ruchowo-przestrzennej, intelektualnej i emocjonalnej. Rozbudzanie wrażliwości muzycznej pozwala na dobre rozumienie muzyki, a co za tym idzie, wspomaga psychomotorykę dziecka w zakresie koordynacji słuchowo-ruchowej, orientacji przestrzennej, uczy improwizacji i kreatywności, ponadto umożliwia poznawanie relacji między czasem, przestrzenią a ruchem. Cenne są także elementy nauki samokontroli, koncentracji uwagi i radzenia sobie z wyzwaniami.

Profesjonalne zajęcia dla dzieci o różnej tematyce są organizowane w Prywatnym przedszkolu i żłobku ELFIK w Sosnowcu. Dzieci mogą liczyć m.in. na naukę języków obcych (angielskiego, niemieckiego i francuskiego), logorytmikę, gimnastykę korekcyjną, a także naukę jazdy na łyżwach, pływania i tańca.

Dodaj komentarz